ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


 Матеріали з сайту http://zakon.rada.gov.ua/

(уривки, стосовно частини повірки ЗВТ)

 

                  

 

                        П О С Т А Н О В А

                    від 21 липня 2005 р. N 630

                               Київ

 

              Про затвердження Правил надання послуг

         з централізованого опалення, постачання холодної

           та гарячої води і водовідведення та типового

          договору про надання послуг з централізованого

             опалення, постачання холодної та гарячої

                      води і водовідведення

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1268 ( 1268-2007-п ) від 31.10.2007

           N  933 (  933-2009-п ) від 03.09.2009

           N  151 (  151-2010-п ) від 17.02.2010

           N 1135 ( 1135-2011-п ) від 31.10.2011

           N 1037 ( 1037-2015-п ) від 30.10.2015 }

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Правила надання   послуг   з    централізованого    опалення,постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

     типовий договір   про   надання   послуг  з  централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету Міністрів України від 30  грудня  1997  р. N 1497  (  1497-97-п  ) "Про затвердження Правил надання населенню послуг з  водо-,  теплопостачання  та  водовідведення"  (Офіційний

вісник України, 1998 р., N 1, ст. 16);

     пункт 10  змін,  що  вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від 6 травня  2001 р.  N 450 ( 450-2001-п ) (Офіційний вісник України,

2001 р., N 20, ст. 856);

     пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України  від 25  грудня 2002  р.  N  1973  (  1973-2002-п  )  "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"  (Офіційний  вісник  України, 2002 р., N 52, ст. 2391); пункт 5  змін,  що  вносяться  до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від 15 травня 2003 р.  N 717 ( 717-2003-п ) (Офіційний вісник України,

2003 р., N 21, ст. 937).

 

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

     Інд. 21

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 21 липня 2005 р. N 630

 

 

                             ПРАВИЛА

           надання послуг з централізованого опалення,

                  постачання холодної та гарячої

                      води і водовідведення

        ( частково стосовно повірки ЗВТ)

 

          Порядок обліку та оплати послуг

 

     9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з  установлення засобів  обліку  води  і теплової енергії (далі - квартирні засоби обліку)  проводяться  спеціалізованою  організацією,   виконавцем,

виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

 

     Квартирні засоби  обліку  беруться виконавцем на абонентський

облік.

 

     Періодична повірка,  обслуговування та ремонт (у  тому  числі демонтаж,  транспортування  та  монтаж)  квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця.

 

     10. Оплата послуг за показаннями  квартирних  засобів  обліку провадиться  лише  у  разі здійснення обліку в усіх точках розбору холодної та  гарячої  води  у  квартирі  незалежно  від  наявності засобів обліку на вводах у багатоквартирний будинок.

 

     Справляння плати   за  нормативами  (нормами)  споживання  за наявності квартирних засобів обліку без урахування їх показань  не допускається,  за  винятком випадків,  передбачених абзацом п'ятим пункту 16  цих  Правил.  Виконавець  і  споживач  не  мають  права

відмовлятися від врахування показань засобів обліку.

 

 14. Показання    будинкових    засобів    обліку   знімаються представником  виконавця  один  раз  на   місяць   у   присутності постачальника та представника споживачів.

 

     Показання квартирних  засобів  обліку  знімаються  споживачем щомісяця.

 

     15. Засоби обліку води  і  теплової  енергії,  встановлені  у квартирі  (будинку  садибного типу) та на вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.

 

     Періодична повірка засобів обліку  води  і  теплової  енергії проводиться  у  строк,  що не перевищує одного місяця.  За цей час споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку:

 

     з централізованого постачання  холодної  та  гарячої  води  - згідно   із   середньомісячними   показаннями  засобів  обліку  за попередні три місяці;

 

     з  централізованого  опалення  -  згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період.

 

     У разі  несправності  засобів обліку води і теплової енергії, що не підлягає усуненню,  плата за послуги з моменту її  виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

 

     16. У  разі  виникнення  сумнівів  щодо правильності показань квартирних засобів обліку споживач в  установленому  порядку  може проводити їх позачергову повірку за власні кошти,  про що інформує виконавця.  Якщо виявлена у показаннях помилка виходить  за  межі,

передбачені  у  паспорті  квартирного  засобу  обліку,  виконавець

повинен здійснити перерахунок  плати  за  споживання  води  та/або теплової  енергії  з дня останньої повірки або встановлення засобу обліку,  якщо його повірка не проводилась,  шляхом зменшення плати на  відсоток,  який  перевищує встановлені межі точності для цього

типу засобу обліку, до моменту виявлення помилки.

 

     17. Послуги  з  водовідведення   оплачуються   споживачем   з розрахунку  обсягу  витрат  холодної  та  гарячої  води  згідно  з нормативами (нормами) споживання або  показаннями  засобів  обліку

води.

 

  21. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на  вводах  у  багатоквартирний  будинок  засобів  обліку  води  і теплової енергії плата за надані  послуги  справляється  згідно  з установленими нормативами (нормами) споживання:

 

     з централізованого  постачання  холодної  та  гарячої  води і водовідведення  -  з  розрахунку  на  одну  особу  та  на  ведення особистого підсобного господарства;

 

     з  централізованого  опалення  -  з  розрахунку за 1 кв. метр (куб.  метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної  кількості  днів  надання  цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.  {  Абзац  третій пункту 21 в редакції Постанови КМ

N 1037 ( 1037-2015-п ) від 30.10.2015 }

 

     22. У разі коли  споживач  відповідно  до  законодавства  має пільги  з оплати послуг,  у договорі робиться відповідна позначка. При цьому дані  про  зазначену  пільгу  вносяться  у  договір  між виконавцем та постачальником.

 

     У разі  отримання  права  на  пільги споживач подає виконавцю письмову заяву та документи,  що  його  підтверджують.  Оплата  за послуги   з   урахуванням   пільг  нараховується  з  дати  подання

документів, що підтверджують право на пільгу.

 

     У разі встановлення квартирних засобів  обліку  їх  показання

розподіляються  пропорційно  кількості мешканців квартири.  Пільги споживачам з оплати послуг надаються  на  частку,  отриману  після такого розподілу,  за фактичними витратами, але не вище нормативів

(норм) споживання, визначених законодавством.

 

   Права та обов'язки споживача

 

     29. Споживач має право на:

 

     1) зменшення розміру плати у разі:

 

     надання  послуг  не  в  повному  обсязі,  зниження їх якості, зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від затверджених   нормативів   (норм)   споживання;  {  Абзац  другий

підпункту 1 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 151 ( 151-2010-п )

від 17.02.2010 }

 

     тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї  на підставі  письмової  заяви  споживача та офіційного документа,  що підтверджує  його/їх  відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового

проживання,  роботи,  лікування,  навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

 

     2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

 

     3) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності споживача  і  членів  його  сім'ї    разі відключення виконавцем холодної та  гарячої  води  і  опломбування  запірних  вентилів  у квартирі  (будинку  садибного  типу) та відновлення надання послуг

шляхом зняття  пломб  за  свій  рахунок  протягом  доби  згідно  з письмовою заявою;

 

     4) перевірку  кількісних  і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря

у  приміщеннях  тощо)  у  порядку,  встановленому  цими Правилами;

{  Підпункт  4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 933 ( 933-2009-п ) від 03.09.2009 }

 

     5) установлення квартирних засобів обліку  та  взяття  їх  на абонентський облік;

 

     6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;

 

     7) ознайомлення  з  нормативно-правовими   актами   у   сфері житлово-комунальних послуг;

 

     8) внесення  за  погодженням з виконавцем у договір змін,  що впливають на розмір плати за послуги;

 

     9) звільнення від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та отримання    компенсації   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних робіт;

 

     10)   відшкодування   збитків,  завданих  його  майну  та/або приміщенню,  шкоди,  заподіяної  його  життю чи здоров'ю внаслідок неналежного  надання  або  ненадання  послуг. { Пункт 29 доповнено підпунктом  10  згідно  з  Постановою  КМ N 933 ( 933-2009-п ) від

03.09.2009 }

 

     Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

 

     30. Споживач зобов'язаний:

 

     1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

 

     2) забезпечувати  доступ  до  мережі,  арматури,   квартирних засобів  обліку,  розподільчих  систем  представника  виконавця за наявності в нього відповідного посвідчення:

 

     для ліквідації аварій - цілодобово;

 

     для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, зняття контрольних  показників  квартирних  засобів  обліку  -  згідно  з

умовами договору;

 

     3) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері

житлово-комунальних послуг;

 

     4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку  та  не

втручатися в їх роботу;

 

     5) у  разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановлених законом та договором розмірі;

 

     6) виконувати інші обов'язки відповідно дозаконодавства.

 

                   Права та обов'язки виконавця

 

     31. Виконавець має право:

 

     1) у  разі  несвоєчасного  внесення  споживачем  платежів  за

надані послуги нараховувати пеню у розмірі,  встановленому законом

та договором;

 

     2) вносити за погодженням із споживачем у договір  зміни,  що

впливають на розмір плати за послуги;

 

     3) вимагати   від  споживача  дотримання  нормативно-правових

актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 

     4) доступу,  у тому  числі  несанкціонованого,  в  приміщення споживача   для  ліквідації  аварій  відповідно  до  встановленого законом порядку.

 

     Виконавець має також інші права відповідно до законодавства.

 

     32. Виконавець зобов'язаний:

 

     1) своєчасно   надавати   споживачу  послуги  в  установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил;

 

     2) інформувати  споживача  про  адресу  та   номер   телефону диспетчерської,   аварійної   або  аварійно-диспетчерської  служби

(зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під'їздах багатоквартирного будинку,  а також  на  дошках  оголошень,   розташованих   поблизу   житлового

будинку);

 

     3) надавати   споживачеві   в   установленому  законодавством порядку інформацію  про  перелік  послуг,  їх  вартість,  загальну вартість місячного платежу,  структуру тарифів,  нормативи (норми) споживання,  режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні

показники  надання  послуг,  граничні  строки  усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг,  а також інформацію про  ці Правила  (зазначається  у договорі,  а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

 

     4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 

     5) проводити   два    рази    на    рік    перевірку    стану внутрішньобудинкових    систем   багатоквартирного   будинку   із складенням відповідного акта;

 

     6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три  робочих  дні до  проведення  планових  робіт всередині житлового приміщення час доступу  до  такого  приміщення  з  наданням   йому   відповідного письмового повідомлення;

 

     7) повідомляти  споживача  про  плановану  перерву  в наданні послуг через  засоби  масової  інформації,  а  також  письмово  не пізніше  ніж  за  10 днів до її настання (крім перерви,  що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини

та часу перерви в наданні послуг;

 

     8) відновлювати  надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб  із  запірних  вентилів  у  квартирі  (будинку садибного типу) протягом доби;

 

     9) забезпечувати  за  заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;

 

     10) утримувати   внутрішньобудинкові   мережі   у   належному технічному   стані,  здійснювати  їх  технічне  обслуговування  та ремонт;

 

     11) інформувати  споживача  протягом  доби  з  дня  виявлення недоліків  у  роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку  або житлового будинку (у разі його особистого звернення -

невідкладно),  про  причини  та  очікувану  тривалість   зупинення надання  послуг  або  обмеження їх кількості,  а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

 

     12) усувати аварії та інші порушення порядку надання  послуг, а   також  виконувати  заявки  споживачів  у  строк,  установлений законодавством та договором;

 

     13) вести облік скарг  (заяв,  вимог,  претензій)  споживачів щодо  кількості  та  якості  надання  послуг,  а  також  облік  їх розгляду;

 

     14) зменшувати розмір плати  за  послуги  у  разі  тимчасової відсутності  споживача  та/або  членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа,  що  підтверджує  його/їх відсутність (довідка   з  місця  тимчасового  проживання,  роботи,

лікування,  навчання,  проходження військової  служби,  відбування покарання);

 

     15) звільняти  від  плати  за  послуги у разі їх ненадання та виплачувати  компенсацію   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних робіт;

 

     16)  проводити  перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх,  надання не в повному обсязі,  зниження якості, зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від затверджених   нормативів   (норм)    споживання,    у    порядку,

встановленому   Кабінетом   Міністрів   України   та   визначеному

договором;  {  Підпункт 16 пункту 32 в редакції Постанови КМ N 151 ( 151-2010-п ) від 17.02.2010 }

 

     17) своєчасно  проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених  несправностей,  пов'язаних  з  отриманням  послуг,   що виникли з його вини;

 

     18) відшкодовувати  збитки,  завдані  майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю  внаслідок  неналежного  надання або ненадання послуг,  а також моральну  шкоду  в  порядку  та  розмірі,  які  визначаються

відповідно до законодавства і договору;

 

     19) сплачувати  споживачу  неустойку  (штраф,  пеню)  у  разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

 

     19-1)  забезпечити  проведення  оплати  послуг  з опалення на поточний   рахунок  із  спеціальним  режимом  використання  шляхом зазначення  реквізитів  такого  рахунка  в  договорі;  {  Пункт 32 доповнено  підпунктом   19-1   згідно  з  Постановою  КМ  N  1135

( 1135-2011-п ) від 31.10.2011 }

 

     20) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.{  Пункт  32  з  редакції  Постанови  КМ  N 933 ( 933-2009-п ) від 03.09.2009 }

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про метрологію та метрологічну діяльність

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}

Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

(частково пункти які стосуються повірки ЗВТ)

Розділ IV 
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки

1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки, проводиться у разі, коли це передбачено відповідними технічними регламентами.

Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів проводять виробники цих засобів, призначені органи з оцінки відповідності та інші суб’єкти, визначені у відповідних технічних регламентах або передбачених ними процедурах оцінки відповідності.

{Абзац другий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 124-VIII від 15.01.2015}

Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.

2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

Сертифікат затвердження типу засобу вимірювальної техніки є документом, який засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено.

Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Технічними регламентами можуть встановлюватися вимоги щодо надання призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, пов’язаної з виконанням ними процедур оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних засадах.

Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:

органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно дочастини другої статті 27 цього Закону, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні.

Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.

2. Перелік (п.38-лічильники води) категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок (см. вище) подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

2. Для проведення зазначеної у частині першій цієї статті повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки ( № ПК 015-2014             від 11.08.2014) засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

3. Заявники документально підтверджують додержання критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, протягом 60 робочих днів після надходження заяви на уповноваження:

проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей;

проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям;

видає заявнику свідоцтво про уповноваження;

у разі відмови в уповноваженні повертає заявнику документи разом із вмотивованим висновком.

5. До проведення робіт з уповноваження залучаються аудитори з метрології, атестовані у порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

6. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.

За видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Підстави для відмови у видачі свідоцтва, його переоформлення та видачі дубліката свідоцтва про уповноваження встановлюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є також невідповідність уповноважених організацій встановленим критеріям.

Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.

7. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.

8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Зазначений реєстр має бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та постійно оновлюватися.

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують свої обов’язки, визначені цим Законом.

Свідоцтво про уповноваження також підлягає анулюванню з підстав, встановлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.

10. Порядок видачі свідоцтва про уповноваження або відмови в його видачі, переоформлення зазначеного свідоцтва, видачі його дубліката, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Обов’язки уповноважених організацій

1. Уповноважені організації зобов’язані:

додержуватися критеріїв, відповідно до яких вони були уповноважені;

посилатися на уповноваження тільки стосовно тих категорій засобів вимірювальної техніки, на проведення повірки яких їх уповноважено;

після отримання рішення про анулювання свідоцтва про уповноваження припинити діяльність, на провадження якої вони були уповноважені.

 

 

 

Лічильники мають відповідати:

ДСТУ 3580-97 Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 474 
Київ

Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2015 р. № 474

ПОРЯДОК 
подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт

( деякі пункти стосовно повірки лічильників)

10. До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:

здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

13. У разі проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки у місці його експлуатації демонтаж такого засобу не проводиться

18. Виконавець веде облік засобів вимірювальної техніки, щодо яких проведено періодичну повірку та ремонт.

19. Особи, винні в порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 

 

 

Додатково: МПУ-333/33 2013 — методика повірки лічильників води на місці. Регламент, розроблений ДП Центр стандартизації, метрології та сертифікації.

 

 

 

 

 

 http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-03-14-12-12/624-doveryaj-no-proveryaj-poverka-bytovyx-schetchikov-vody

При себе иметь (при наличии) паспорт на счетчик воды.

При положительном результате поверки делается отметка в паспорте прибора или выдается свидетельство о поверке. При отрицательном заключении выдается справка о непригодности счетчика воды для дальнейшего использования в качестве средства учета.

С вопросами по услуге «Поверка квартирных счетчиков воды» обращаться по телефону: 451-70-24.

Если на счетчике имеются трещины, нет пломбы или он каким-то образом поврежден - на поверку его нести не нужно. Пригодным для работы его не признают.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КОЛЕСНИК Сергей Васильевич, инженер-метролог I категории Лаборатории по поверке бытовых счетчиков.

В среднем срок работы счетчиков воды составляет около 12 лет. Но это не показатель, поскольку многое зависит от производителя прибора. В практике встречались счетчики воды с достаточно длительным сроком работы, которые проходили поверку и признавались годными.

Поверка может быть внеочередной, если у потребителя возникли сомнения по поводу правильности показаний счетчика. Бывают случаи, когда счетчик практически «стоит». Это означает, что владелец платит гораздо меньше, чем использовано воды. И бывают отдельные случаи, когда, наоборот, владельцы счетчиков переплачивают, счетчик насчитывает гораздо больше, чем использовано воды. Встречаются довольно часто и счетчики, которые протекают. Это очень опасно, ведь за 1 час с такого счетчика может выйти 1,5 кубометров воды, что может привести к аварии - затоплению. Также необходимо обратить внимание на счетчик, если он начал «запотевать», это сигнал к тому, что с прибором не все в порядке и пора его проверить, ведь следствием может быть затопление нижних этажей.

 К сожалению, на сегодняшний день в Украине не достаточно развита сеть сервисных организаций, осуществляющих работы монтажа-демонтажа приборов учета воды. Поэтому для большинства пользователей поверка счетчиков воды выглядит неприятной процедурой, которая отбирает их время и средства. Но в конечном итоге, поверка экономит средства владельца квартиры. Как показывает практический опыт, использование бытовых счетчиков воды является целесообразным и эффективным, поскольку именно они дают возможность реальной экономии средств и оплаты только за количество фактически потребленной воды.

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в подготовке материала заместителя начальника научно-производственного отдела МЗ измерений количества теплоты и жидкости Елене Александровне Зайцевой.

 

Валентина Колот,
пресс-служба ГП «Укрметртестстандарт»created by Буча