ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


     Праввила надання послуг від 21.07.2005р.   
 Порядок обліку та оплати послуг 
9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення
засобів обліку води і теплової енергії (далі - квартирні засоби
обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем,
виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.
Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський
облік.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку
проводяться за рахунок виконавця.
10. Оплата послуг за показаннями квартирних засобів обліку
провадиться лише у разі здійснення обліку в усіх точках розбору
холодної та гарячої води у квартирі незалежно від наявності
засобів обліку на вводах у багатоквартирний будинок.
Справляння плати за нормативами (нормами) споживання за
наявності квартирних засобів обліку без урахування їх показань не
допускається, за винятком випадків, передбачених абзацом п'ятим
пункту 16 цих Правил. Виконавець і споживач не мають права
відмовлятися від врахування показань засобів обліку.
11. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у
багатоквартирному будинку, де окремі квартири обладнані
квартирними засобами обліку, споживач, який не має квартирних
засобів обліку, оплачує послуги згідно з показаннями будинкових
засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, які є власниками або
орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за
показаннями усіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється
між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку,
пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності
витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом
обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш як
двох мешканців будинку.
За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі,
які не мають квартирних засобів обліку, оплачують послуги з
холодного, гарячого водопостачання та водовідведення за
встановленими нормативами (нормами) за місяць, у якому ці витоки
виявлено.
12. У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової
енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями
пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири (будинку садибного
типу) за умови здійснення власником, балансоутримувачем будинку
та/або виконавцем заходів з утеплення місць загального
користування будинку.
У разі нездійснення таких заходів споживач не сплачує за
опалення місць загального користування будинку.
13. У разі коли опалювальні пристрої в квартирі (будинку
садибного типу) обладнано приладами-розподілювачами теплової
енергії або потужність приладів опалення (радіаторів) не
відповідає розрахунковій, споживач оплачує послуги за результатами
розрахунків витрат тепла, які здійснюються виконавцем за
методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади
з питань житлово-комунального господарства.
14. Показання будинкових засобів обліку знімаються
представником виконавця один раз на місяць у присутності
постачальника та представника споживачів.
Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем
щомісяця.
15. Засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у
квартирі (будинку садибного типу) та на вводі у багатоквартирний
будинок, підлягають періодичній повірці.
Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії
проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. За цей час
споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку:
з централізованого постачання холодної та гарячої води -
згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за
попередні три місяці;

( на час перевірки - не більше 1 місяця, у нас повірка миттєва, якщо водомір визнаний

непридатним нараховувати по нормі маємо право відразу, див. нижче) Якщо виявлено водомір

без пломби і т. д. - по нормі з моменту попередньої повірки або факту останнього огляду

водоміра контролером )

 

з  централізованого  опалення  -  згідно із середньомісячними 
показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період.
У разі несправності засобів обліку води і теплової енергії,
що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення
вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.
16. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань
квартирних засобів обліку споживач в установленому порядку може
проводити їх позачергову повірку за власні кошти, про що інформує
виконавця. Якщо виявлена у показаннях помилка виходить за межі,
передбачені у паспорті квартирного засобу обліку, виконавець
повинен здійснити перерахунок плати за споживання води та/або
теплової енергії з дня останньої повірки або встановлення засобу
обліку, якщо його повірка не проводилась, шляхом зменшення плати
на відсоток, який перевищує встановлені межі точності для цього
типу засобу обліку, до моменту виявлення помилки.
17. Послуги з водовідведення оплачуються споживачем з
розрахунку обсягу витрат холодної та гарячої води згідно з
нормативами (нормами) споживання або показаннями засобів обліку
води.
18. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний
місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що
настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший
строк.
Система оплати послуг (щомісячна або авансова) та форма
оплати послуг (готівкова або безготівкова) визначаються у договорі
між споживачем і виконавцем.
19. У разі застосування авансової системи оплати послуг
виконавець періодично, раз на 6 місяців, здійснює перерахунок
плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживача.
20. Плата за надані послуги вноситься споживачем відповідно
до показань засобів обліку води і теплової енергії або
затверджених нормативів (норм) споживання на підставі платіжного
документа (розрахункової книжки, платіжної квитанції тощо) або
відповідно до умов договору на встановлення засобів обліку.
У платіжному документі передбачаються графи для зазначення
поточних і попередніх показань засобів обліку води, теплової
енергії, різниці цих показань або затверджених нормативів (норм)
споживання, тарифу на даний вид послуг і суми, яка належить до
сплати за надану послугу.
21. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та
на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і
теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з
установленими нормативами (нормами) споживання:
з централізованого постачання холодної та гарячої води і
водовідведення - з розрахунку на одну особу та на ведення
особистого підсобного господарства;
з централізованого опалення - з розрахунку за 1 кв. метр
(куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного
типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і
фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є
розрахунковим. { Абзац третій пункту 21 в редакції Постанови КМ
N 1037 ( 1037-2015-п ) від 30.10.2015 }
22. У разі коли споживач відповідно до законодавства має
пільги з оплати послуг, у договорі робиться відповідна позначка.
При цьому дані про зазначену пільгу вносяться у договір між
виконавцем та постачальником.
У разі отримання права на пільги споживач подає виконавцю
письмову заяву та документи, що його підтверджують. Оплата за
послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання
документів, що підтверджують право на пільгу.
У разі встановлення квартирних засобів обліку їх показання
розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги
споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після
такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів
(норм) споживання, визначених законодавством.
23. За несвоєчасну оплату послуг споживач сплачує пеню в
установлених законом та договором розмірах. У разі перерви в
наданні послуг, ненадання або надання їх не в повному обсязі,
зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних
показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок
розміру плати за фактично надані послуги в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, та виплачує споживачеві компенсацію
за перевищення встановлених строків проведення
аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, що
затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства. { Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 933
( 933-2009-п ) від 03.09.2009, N 151 ( 151-2010-п ) від
17.02.2010, N 1135 ( 1135-2011-п ) від 31.10.2011 }
 

 

 created by Буча