ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


 

Перелік документів для отримання Умов на скид у систему каналізації міста Вишневе:

1.     Письмовий запит*.

2.     Генплан Абонента у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею, затверджений керівником Абонента та завірений печаткою у двох примірниках (на якому Водоканалом погоджуються контрольні колодязі).

3.     Паспорт водного господарства.

Склад паспорту водного господарства:

3.1. Титульний лист*

3.2. Загальні відомості про Абонента*

3.3. Перелік субабонентів*

3.4. Пояснювальна записка*

3.5. Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення

3.6. Баланс водоспоживання та водовідведення*

3.7. Розшифровка стічних вод*

3.8. Водомірні вузли*

3.9. Характеристика мереж водопостачання та водовідведення*

3.10. Використання води в продукції*

3.11. Дані про ЛОС та/або КОС*

3.12. Дані про утилізацію осадів ЛОС та/або КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів (МВВ) та їх вивезення

3.13. Акт розмежування балансової належності водопровідних мереж

3.14. Акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж

3.15. Інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод

 

* - документи оформляються на типових бланках.

 

     Паспорт водного господарства подається у Водоканал на погодження у двох примірниках. Після погодження ПВГ один примірник повертається Абоненту, другий залишається у Водоканалі.

 

    КП «Вишнівськводоканал» закликає своїх Абонентів дотримуватись Правил приймання стічних вод у систему каналізації міста Вишневе, з метою збереження навколишнього середовища від негативного впливу забруднених стічних вод, здорового довкілля міста та стабільної роботи каналізаційних мереж і споруд.created by Буча