ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


                                   Додаток 3
                                                                                   до Порядку розроблення, погодження
                                                                                      та затвердження інвестиційних програм
                                                                            суб'єктів господарювання у сфері
                                               теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
.

на 2018 рік
(строк)

Комунальне підприємство «Вишнівськтеплоенерго» Вишневої міської ради

Києво-Святошинського району Київської області
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАНТА

Найменування ліцензіата

КП «Вишнівськтеплоенерго»

Рік заснування

1995

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

08132, м. Вишневе, вул. Київська, 11

Код за ЄДРПОУ

19417197

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

В.о. директора Ю.Ф.Харченко 

Тел., факс, е-mail

Тел. факс: (04598) 6-50-15;  е-mail                                                vinte@meta.ua

Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (№, дата видачі, строк дії)

Видана згідно розпорядження від 05 вересня 2017 року № 482.

Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(№, дата видачі, строк дії)

Видана згідно розпорядження від 05 вересня 2017 року № 482.

Ліцензія на постачання теплової енергії
(№, дата видачі, строк дії)

Видана згідно розпорядження від 05 вересня 2017 року № 482.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн.   (на 01.01.2018 р.)

 13976,0

Балансова вартість активів, тис. грн. (на 01.01.2018р.)

 24213,0

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. на 01.01.2018 р.).

 25716,0

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

- зменшення собівартості послуг та відповідно зменшення темпів росту тарифів на теплову енергію, відновлення основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів , підвищення якості теплопостачання  міста, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень;     

  - досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня підприємства;

   - підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

   - зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

    - створення системи збору інформації в частині оцінки рівня енергоефективності.

 

Строк реалізації інвестиційної програми

2018 р.

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн..

4107,41

власні кошти

4107,41

позичкові кошти

 

залучені кошти

 

бюджетні кошти

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

100

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

 

Інші заходи

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість, грн.

1301040,90

Внутрішня норма дохідності

18

Дисконтований період окупності

7,49

Індекс прибутковості

1,36

 

В.о.Директора  КП «Вишнівськтеплоенерго»

___________
(підпис)

        Ю.Ф.Харченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

 

 

       

 

 

Техніко-економічне обґрунтування

 

Головною метою програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу (який імпортується в Україну).

 Впровадження програми надасть можливість зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве зменшення споживання природного газу.

Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні, екологічні та соціальні вигоди для м. Вишневе.

 

1. Капітальний ремонт котла ДЕ-16-14 (виготовлення та заміна екранів) на котельні №2 по вул. Чорновола,1.

На балансі підприємства знаходиться котельня №2 загальною встановленою потужністю 13,5 Гкал/год. Обладнана котельня одним котлоагрегатом марки ДКВР-6,5/13 та одним марки ДЕ-16-14, строк експлуатації яких становить 41 та 25 років відповідно. Знос обладнання майже 65%.

Згідно акту обстеження котла ДЕ-16-14 №4 , його конвективні труби вкриті корозійними язвами, що призвело до ряду пор і течій , і як наслідок вони не придатні до подальшої експлуатації. Тому для надання якісних та своєчасних послуг з теплопостачання необхідна реконструкції зазначеного котла, а саме шляхом виготовлення та заміни екранів.

У результаті  впровадження цього заходу інвестиційної програми на 2018 р. відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів - 9,75 т.у.п.

 

Економічні показники:

 

Вартість заходу, тис.грн

542,92

 Термін окупності, місяців

63,16 

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

9,75

Економічний ефект, тис. грн.

103,15

 

2. Ремонт пальникового пристрою котла  ДЕ-16-14 на котельні №2 по вул. Чорновола,1.

 

     Проект передбачає заміну існуючого пальникового пристрою на пристрій підвищеної ефективності, надійності та екологічної безпеки (сприяє зниженню рівня забруднення навколишнього середовища). Конструкція приладу на основі струйно - нишової технології спалювання природного газу дозволить зменшити споживання палива та електроенергії.

Економічні показники:

Вартість заходу, тис.грн

1031,99

 Термін окупності, місяців.

80

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

10,30

Економічний ефект, тис. грн.

154,80

 

 

 

          3. Заміна вимикачів типу ВМП-10 на комунікаційні модулі типу КРУ-2-10 у комплекті з автоматикою та пуско-налагоджувальними роботами на РП-113.

         Заміна масляних вимикачів типа ВМП-10 виконується планово, оскільки термін експлуатації їх вичерпано. Вакуумні вимикачі володіють високою надійністю, функціями телесигналізації, являються екологічно чистими та безпечними для навколишнього середовища. Вони також не потребують технічного обслуговування на весь термін служби. Це зменшить кількість аварійних вимкнень та суттєво підвищить якість електропостачання нашого підприємства.

Економічні показники:

Вартість заходу, тис.грн

515,52

 Термін окупності, місяців.

60

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

10,29

Економічний ефект, тис. грн.

103,10

 

4. Встановлення регуляторів температури на бойлерах гарячого водопостачання ( 9 шт.).

           Оснащення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) регуляторами температури забезпечить економію тепла на підігрів гарячої води.  Як показав досвід, що споживання гарячої води найбільше у ранковий та вечірній години дня, а в денний воно мінімальне. При різних кількостях споживання регулятор забезпечує достатню кількість тепла, що не призводить до перегріву та забезпечує значну економію.

      Впровадження цього заходу підвищить ефективність роботи обладнання ЦТП на гаряче водопостачання споживачів. Зазначений захід дозволить контролювати  втрати теплоносія та мінімізує втрати теплової енергії

 

 

 

Економічні показники:

Вартість заходу, тис.грн

116,98

 Термін окупності, місяців.

46,15 

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

3,74

Економічний ефект, тис. грн.

30,42

 

 

 

 

5. Заміна ділянки тепломережі від ТК-22 по вул. Першотравнева,10 до ТК-24 по вул. Першотравнева,14А.

За даними статистики кожна п'ята тонна умовного палива витрачається на обігрів атмосфери та грунта . В край зношених теплових мережах втрачається вся економія енергоносіїв від заміни обладнання при виробництві теплової енергії.

Ремонт теплових мереж є не рентабельним шляхом заміни зношених ділянок сталевими трубами, що мають дуже низький ресурс та потребують перекладки через 5-7 років замість передбачених 20 років. Вихід із становища, що склалося, можливий шляхом втілення при заміні теплових мереж систем попередньо ізольованих трубопроводів.

Основні переваги вищевказаних систем трубопроводів:

  • Підвищення довговічності споруд до 25-30 років, тобто в 2-3 рази;
  • Зниження теплових втрат до 2-3% в порівнянні з існуючими 20-40%;
  • Зменшення експлуатаційних витрат в 9-10 разів;
  • Зниження витрат на ремонт тепломереж не менш як в 3-рази;
  • Підвищення надійності тепломереж.

 

Економічні показники

Вартість заходу, тис.грн

700,00

 Термін окупності, місяців.

57,14 

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

15,37

Економічний ефект, тис. грн.

147,00

 

          Впровадження даної інвестиційної програми надасть можливість                  КП «Вишнівськтеплоенерго» не тільки економити енергоресурси, а й суттєво підвищити рівень надійності роботи котелень міста у зимовий період.

       Розрахунок строку окупності заходу інвестиційної програми на 2018 рік наведено у додатку 5 «Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми», економічний ефект всіх заходів складає 886,62 тис.грн.

6. Придбання екскаватора «Беларус».

 

Економічні показники

Вартість заходу, тис.грн

1200,00

 Термін окупності, місяців.

60

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тон умовного палива)

23,95

Економічний ефект, тис. грн.

240,00

 
     

В.о.Директора  КП  «Вишнівськтеплоенерго»___________ Ю.Ф.Харченко

 

Виконавець: начальник ВТВ Рачковський Ю.П.                           

тел. 04598-65019

 created by Буча